ತನುವಿನ ಬೇಟವ ಕೈಯಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನುವಿನ
ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರ್ದ
ಘನಮಹಾಲಿಂಗದೊಡನೆ
ಮನ
ಬಂದು
ಬೇಟವ
ಮಾಡಲು
ತನುಮನವೆರಡು
ಉರಿನುಂಗಿನ
ಕರ್ಪುರದಂತೆ
ಕಾಣಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.