ತನುವಿಲ್ಲದಂದಿನ, ಮನವಿಲ್ಲದಂದಿನ, ಕಾಲಕರ್ಮಂಗಳಿಲ್ಲದಂದಿನ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನುವಿಲ್ಲದಂದಿನ
ಮನವಿಲ್ಲದಂದಿನ
ಕಾಲಕರ್ಮಂಗಳಿಲ್ಲದಂದಿನ
ಕರಣಂಗಳಿಲ್ಲದಂದಿನ
ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಸುಖವಿಲ್ಲದಂದಿನ
ಇವೇನುಯೇನೂ ಇಲ್ಲದಂದು
ನೀನು
ಶೂನ್ಯನಾಗಿರ್ದೆಯಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.