ತನುವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಡು ಕಂಡು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನುವಿಲ್ಲದೆ
ಕಂಡು
ಕಂಡು
ನಿಂದೆ.
ಬೆರಗಿಲ್ಲದೆ
ಕಂಡು
ಕಂಡು
ಬೆರಗಾದೆ.
ರೂಹಿಲ್ಲದೆ
ಕಂಡರಿದೆ
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ
ಲಿಂಗವ
!