ತನುವಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಾ ಮಾಡಿ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನುವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ
ಧನವಿಲ್ಲದೆ ಮನವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡಬಲ್ಲಾತನೆ ಮಹಾಭಕ್ತನು ನೋಡಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.