ತನುವೆ ಮನವೆ ಗುರುವೆಂದರಿದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನುವೆ
ಗುರುವೆಂದರಿದ
ಬಳಿಕ
ಬಿಡದೆ
ಗುರುಭಕ್ತಿಯ
ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಮನವೆ
ಲಿಂಗವೆಂದರಿದ
ಬಳಿಕ
ಬಿಡದೆ
ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ
ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಧನವೆ
ಜಂಗಮವೆಂದರಿದ
ಬಳಿಕ
ಬಿಡದೆ
ಜಂಗಮಕ್ಕೆ
ಬೇಡಿದ
ಪದಾರ್ಥವನೀಯಲೇಬೇಕು.
ಇಂತಪ್ಪ
ಸದ್‍ಭಕ್ತನ
ತೋರಿ
ಬದುಕಿಸಯ್ಯ
ಎನ್ನ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.