ತನುವ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುವಿಂಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನುವ
ಗುರುವಿಂಗೆ
ಕೊಟ್ಟು
ಗುರುಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು.
ಮನವ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಕೊಟ್ಟು
ಲಿಂಗಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು.
ಧನವ
ಜಂಗಮಕ್ಕೆ
ಕೊಟ್ಟು
ಜಂಗಮಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು.
ಇಂತೀ
ತ್ರಿವಿಧಭಕ್ತಿಯ
ವರ್ಮವನರಿಯದವರ
ಮೆಚ್ಚ
ನಮ್ಮ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರ.