Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ತನುವ ಬಂದು ಅಲೆವರಯ್ಯಾ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ತನುವ ಬಂದು ಅಲೆವರಯ್ಯಾ ಎನ್ನ
ಮನವ ಬಂದು ನೋಡುವರಯ್ಯಾ ಎನ್ನ
ಧನವ ಬಂದು ಸೂರೆಗೊಂಬರಯ್ಯಾ ಜಂಗಮವನವರತ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ
ನಿಮ್ಮ ಬಯ್ಕೆಯ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುದ್ಧನಯ್ಯಾ.