Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ತನುಸ್ವಾಯತವಾಗಿ ತನುವಿನ ಹಂಗಿನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ತನುಸ್ವಾಯತವಾಗಿ ತನುವಿನ ಹಂಗಿನ ಗುರುವೆನ್ನದೆ
ಗುರುಸ್ವಾಯತವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹಂಗಿನ ತನುವೆನ್ನದೆ
ತನ್ನೊಳಗೆ ಗುರು ಐಕ್ಯವೆನ್ನದೆ
ಗುರುವಿನೊಳಗೆ ತಾನೈಕ್ಯವೆನ್ನದೆ
ಅವಿರಳ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಸುಬುದ್ಧಿ ನಿಷೆ* ಅಣುಮಾತ್ರ ಓಸರಿಸದೆ
ರಸಮುಖಾರ್ಪಿತ ತೃಪ್ತನಾಗಿ
ಕಾಯಾಧಾರಲಿಂಗೋಪಜೀವಿಯಾಗಿ
ಸ್ಥಾವರದಂತೆ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ
ತನು ಸೋಂಕಿ ತನು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖಮಾರ್ಗವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದ ಮೆಟ್ಟದಿರಬಲ್ಲಡಾತ ಮಹೇಶ್ವರನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ.