ತನು ಶರಣಂಗೆ ಲಿಂಗವಾದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನು
ಲಿಂಗವಾದ
ಶರಣಂಗೆ
ತಾಪತ್ರಯಂಗಳಿಲ್ಲ.
ಮನ
ಲಿಂಗವಾದ
ಶರಣಂಗೆ
ಮಾಯಾವಾಸನಂಗಳಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಣ
ಲಿಂಗವಾದ
ಶರಣಂಗೆ
ಪ್ರಪಂಚಿನ
ಕುರುಹಿಲ್ಲ.
ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗವಾದ
ಶರಣಂಗೆ
ಗರ್ವ
ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.