ತನ್ನನರಿಯದ ಅರಿವೆಂತುಟೊ ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನ್ನನರಿಯದ
ಅರಿವೆಂತುಟೊ
?
ತನ್ನ
ಮರೆದ
ಮರಹೆಂತುಟೊ
?
ಅರಿದವರು
ಮರೆದವರು
ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿಪ್ಪರು
ಕಾಣಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.