ತನ್ನ ತಾನರಿದೆನೆಂಬವನ ಮುನ್ನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನ್ನ
ತಾನರಿದೆನೆಂಬವನ
ಮುನ್ನ
ನುಂಗಿತ್ತು
ಮಾಯೆ.
ನಿನ್ನೊಳಗೆ
ಅರಿವು
ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿರಲು
ಮುನ್ನವೆ
ನೀನು
ದೂರಸ್ಥ
ನೋಡಾ
!
ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದ
ಅಜ್ಞಾನವ
ಭಿನ್ನವ
ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ
ತನ್ನಲ್ಲಿ
ಅರಿವು
ನಿಜವಪ್ಪುದು
ಗುಹೇಶ್ವರಾ