Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಮಾಡುವನ್ನಕ್ಕ ಭವಿಮಿಶ್ರವ ಕಳೆದೆನೆಂದು ಎಂತೆನ್ನಬಹುದು ? ತನು ಭವಿ
ಆ ಹಸ್ತ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ಮನ ಭವಿ ಅಘೋರನರಕ `ಭವೀನಾಂ ಪಾಪದೃಷ್ಟಾನಾಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಂ ಪದಮುತ್ತಮಂ' ಎಂಬ ಶೃತಿಯನರಿದು ನನಗೆ ಭವಿಮಿಶ್ರವೆಂದು ನುಡಿದ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ದುರಾಚಾರಿಗಳ
ಸಜ್ಜನ ಶುದ್ಧ ಶಿವಾಚಾg ಸಂಪನ್ನ ಸದುಭಕ್ತರು ಮೆಚ್ಚರು ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಮದೇವ.