ತನ್ನ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ತನ್ನ
ವಿನೋದಕ್ಕೆ
ತಾನೆ
ಸೃಜಿಸಿದ
ಸಕಲ
ಜಗತ್ತ.
ತನ್ನ
ವಿನೋದಕ್ಕೆ
ತಾನೆ
ಸುತ್ತಿದನದಕ್ಕೆ
ಸಕಲ
ಪ್ರಪಂಚನು.
ತನ್ನ
ವಿನೋದಕ್ಕೆ
ತಾನೆ
ತಿರುಗಿಸಿದನನಂತ
ಭವದುಃಖಂಗಳಲ್ಲಿ.
ಇಂತೆನ್ನ
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ
ಪರಶಿವನು
ತನ್ನ
ಜಗದ್ವಿಲಾಸ
ಸಾಕಾದ
ಮತ್ತೆ
ತಾನೆ
ಪರಿವನದರ
ಮಾಯಾಪಾಶವನು.