ತಮ್ಮ ನಿಧಾನವ ಸಾಧಿಸುವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತಮ್ಮ
ನಿಧಾನವ
ಸಾಧಿಸುವ
ಭೇದವನರಿಯದ
ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಇದ್ದು
ಫಲವೇನು
?
ಕಾಡಹಂದಿ
ನರಿಯಹಿಂಡು
ತರುವಿಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಿರವೆ
?
ಹಿರಿಯಹಂದಿ
ನಾಯವಿಂಡು
ನರವಿಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಿರುವೆ
?
ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ
ಅಜ್ಞಾನ
ಹಿಂಗದೆ
ಇದಿರಿಗೆ
ಬೋಧೆಯ
ಹೇಳಿ
ಉದರವ
ಹೊರೆವ
ಚದುರರೆಲ್ಲ
ಹಿರಿಯರಪ್ಪರೆ
?
ಲೋಗರ
ಮಕ್ಕಳನಿಕ್ಕಿ
ನೆಲೆಯ
ನೋಡೇನೆಂದರೆ
ಅದೆಂತು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಯ್ಯ
?
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ.