ತಾನು ಮಿಂದು ಕಾಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತಾನು
ಮಿಂದು
ಕಾಲ
ತೊಳೆದ
ಬಳಿಕ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವರು.
ತಾನು
ಲಿಂಗವೊ
ಲಿಂಗ
ಲಿಂಗವೊ
?
ಏನು
ಲಿಂಗನವುಫ?
ಬಲ್ಲಡೆ
ನೀವು
ಹೇಳಿರೆ.
ಲಿಂಗಸಂಬಂಧವನರಿಯದೆ
ಕೆಟ್ಟರು
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.