ತಾ ಹೀನನಾದಡೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದಡೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತಾ
ಒಳ್ಳೆಯವನಾದಡೆ
ಸರ್ವರೂ
ತನಗೆ
ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಪರು.
ತಾ
ಹೀನನಾದಡೆ
ಸರ್ವರೂ
ತನಗೆ
ಹೀನರಾಗಿರ್ಪರು.
ತಾ
ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ
ಸರ್ವರೂ
ತನಗೆ
ಹೀನರಾದಡೆ
ಅದು
ತನ್ನ
ಪೂರ್ವದ
ಕರ್ಮ.
ತಾ
ಹೀನನಾಗಿ
ಸರ್ವರೂ
ತನಗೆ
ಒಳ್ಳೆಯವರಾದಡೆ
ಅದು
ತನ್ನ
ದೈವದ
ಬಲವು
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.