ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನ ಕುರುಹಿಂಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತೆರಹಿಲ್ಲದ
ಘನ
ಕುರುಹಿಂಗೆ
ಬಾರದ
ಮುನ್ನ
ತೋರಿದವರಾರು
ಹೇಳಾ
ಮಹಾ
ಘನ
ಲಿಂಗೈಕ್ಯವನು
?
ಆರೂಢದ
ಕೂಟದಲ್ಲಿ
ನಾನಾರುವ
ಸಾಕ್ಷಿಯ
ಕಾಣೆನು.
ಬೇರೆ
ಮಾಡಿ
ನುಡಿಯಬಹುದೆ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನು
?
ಅರಿವು
ಸ್ವಯವಾಗಿ
ಮರಹು
ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
ನಿಮ್ಮ
ಶರಣನುಪಮಾತೀತನು