ತೊತ್ತಿಂಗೆ ಆಳಿಂಗೆ ಒಡತಿಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತೊತ್ತಿಂಗೆ
ಒಡತಿಯ
ಬಲವಯ್ಯ.
ಬಡವಂಗೆ
ಬಲ್ಲಿದನ
ಬಲವಯ್ಯ.
ಆಳಿಂಗೆ
ಅರಸನ
ಬಲವಯ್ಯ.
ನನಗೆ
ನಮ್ಮ
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ
ಬಲವಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.