ತ್ರಿಕೂಟವೆಂಬ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರ್ಪುದೇ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತ್ರಿಕೂಟವೆಂಬ
ಭ್ರೂಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ನಿರಂತರ
ಬೆಳಗುವ
ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೊಳ್
ಮನವು
ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರ್ಪುದೇ
ಅಮನಸ್ಕರಾಜಯೋಗ
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.