ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ರತಿಯಾಗಿ, ತ್ರಿವಿಧದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ರತಿಯಾಗಿ
ತ್ರಿವಿಧದ ಜನಿತವ ತಿಳಿದು
ತ್ರಿವಿಧ ಕಣ್ದೆರೆದು
ತ್ರಿವಿಧ ತ್ರಿವಿಧವನನವಫಗ್ರಹಿಸಿ
ತ್ರಿವಿಧ ಪಥವ ಮೀರಿ ತ್ರಿವಿಧ ನಿರ್ಣಯ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ
ನಿಮ್ಮ ಶರಣ.