ತ್ರಿವಿಧವಿರಹಿತಲಿಂಗ, ಆಗಮವಿರಹಿತ ಪ್ರಸಾದಿ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತ್ರಿವಿಧವಿರಹಿತಲಿಂಗ
ಆಗಮವಿರಹಿತ ಪ್ರಸಾದಿ
ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ಜಂಗಮ ಜಂಗಮವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ
_ ಇದ ಕೇಳಿ ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಯ
ಶಿಷ್ಯನಿಲ್ಲದ ಗುರು
ಇವೆಲ್ಲವ ಕಂಡು_ ಯುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ
ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಯುಕ್ತಿ ನೋಡಯ್ಯ ! ಇದು ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವಲ್ಲ
ನಿಃಸ್ಥಲ ನಿರವಯ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ.