ದಾರಿಗೊಂಡು ಹೋಹವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ದಾರಿಗೊಂಡು
ಹೋಹವರೆಲ್ಲರೂ
ನೀವು
ಕೇಳಿರೆ.
ಮೂರು
ಬಟ್ಟೆ
ಕೂಡಿದಠಾವಿನಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬ
ಹೆಮ್ಮಾರಿ
ಐದಾಳೆ.

ಮಾರಿಯ
ಬಾಯೊಳಗೆ
ಮೂರು
ಘಟ್ಟವಿಪ್ಪುವು.
ನಂಜಿನ
ಸೊನೆ
ಸುರಿವುತ್ತಿಪ್ಪುದು.
ಕಾಡ
ಕೋಣನ
ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಕತ್ತಲೆ
ಕಾಣಲೀಸದು.
ಐದು
ಬಾಯ
ಹುಲಿ
ಆಗುಳಿಸುತ್ತಿಪ್ಪುದು.
ಇವೆಲ್ಲವ
ಗೆದ್ದಲ್ಲದೆ
ಗುಹೇಶ್ವರನ
ಕಾಣಬಾರದು