ದೃಷ್ಟ ನಷ್ಟಕ್ಕೇನು ದೃಷ್ಟ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ದೃಷ್ಟ
ನಷ್ಟಕ್ಕೇನು
ದೃಷ್ಟ
?
ಭಾವ
ನಷ್ಟವೇ
ದೃಷ್ಟ
ಭಾವ
ನಷ್ಟಕ್ಕೇನು
ದೃಷ್ಟ?
ಅನುಭಾವ
ನಷ್ಟವೇ
ದೃಷ್ಟ.
ಅನುಭಾವ
ನಷ್ಟಕ್ಕೇನು
ದೃಷ್ಟ
?
ಸ್ವಯ
ಪರವಾವುದೆಂದರಿಯದುದೆ
ದೃಷ್ಟ.
ಸ್ವಯ
ಪರವಾವುದೆಂದರಿಯದಕ್ಕೇನು
ದೃಷ್ಟ
?
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನೆಂದು
ಎನ್ನದುದೆ
ದೃಷ್ಟ.