ದೇವಲೋಕದವರ ತೃಣವೆಂಬೆ. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದವರ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ದೇವಲೋಕದವರ
ತೃಣವೆಂಬೆ.
ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದವರ
ಕ್ಷಣವೆಂಬೆ.
ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ
ಶೃಂಗಾರವ
ಮಾಣೆ
!
ಆನಲ್ಲದೆ
ಅನ್ಯವ
ಅಲ್ಲೆಂಬೆ
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬವನು
ತಾನೆ
ತಾನಾಗಿ.