ದೇಶ ಗುರಿಯಾಗಿ ಲಯವಾಗಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ದೇಶ
ಗುರಿಯಾಗಿ
ಲಯವಾಗಿ
ಹೋದವರ
ಕಂಡೆ.
ತಮಂಧ
ಗುರಿಯಾಗಿ
ಲಯವಾಗಿ
ಹೋದವರ
ಕಂಡೆ.
ಕಾಮ
ಗುರಿಯಾಗಿ
ಬೆಂದು
ಹೋದವರ
ಕಂಡೆ.
ನೀ
ಗುರಿಯಾಗಿ
ಹೋದವರನಾರನೂ
ಕಾಣೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.