Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ದೇಹಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ ಜೀವಭಾವವಳಿಯದು. ಜೀವಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ದೇಹಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ
ಜೀವಭಾವವಳಿಯದು.
ಜೀವಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ
ಭಕ್ತಿಭಾವವಳವಡದು.
ಭಕ್ತಿಭಾವವಳವಟ್ಟಲ್ಲದೆ
ಅರಿವು
ತಲೆದೋರದು.
ಅರಿವು
ತಲೆದೋರಿದಲ್ಲದೆ
ಕುರುಹು
ನಷ್ಟವಾಗದು.
ಕುರುಹು
ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲದೆ
ಮಾಯೆ
ಹಿಂಗದು.
ಇದು
ಕಾರಣ;_
ಕಾಯದ
ಜೀವದ
ಹೊಲಿಗೆಯ
ಅಳಿವ
ಭೇದವ
ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಡೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ
ಅರಿವು
ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದು
ಕಾಣಾ
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ.