ಧನ ಸವೆದಡೆ ತನುವನರ್ಪಿಸುವೆನು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಧನ ಸವೆದಡೆ ತನುವನರ್ಪಿಸುವೆನು
ತನು ಸವೆದಡೆ ಮನವನರ್ಪಿಸುವೆನು
ಮನ ಸವೆದಡೆ ಭಾವವನರ್ಪಿಸುವೆನು
ಭಾವ ಸವೆದಡೆ ನಿರ್ಭಾವವನರ್ಪಿಸುವೆನು. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ
ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ತೆತ್ತಿಗನಾದ ಬಳಿಕ
ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಯರ್ಪಿಸಿ ಶುದ್ಧನಪ್ಪೆನಯ್ಯಾ.