Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಧರೆಯಾಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಧರೆಯಾಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯ ಸೀರೆಯನುಟ್ಟು ಧರೆಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಾಡುತಿದಾಳೆ ನೋಡಾ. ಊರ ಒಳ ಹೊರಗೆ ತಾನಾಗಿ ಆರು ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಯ ಶಿರದ ಅಮೃತವ ಕರೆದು ತಾನು ಪರಮಾನಂದ ಲೀಲೆಯಿಂದ ನಲಿದಾಡುತಿದಾಳೆ ನೋಡಾ. ಊರು ಬೆಂದು ಉಲುಹು ಅಳಿದುಳಿದು ಆರು ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಯಳಿದು ಆರೂಢವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಉರಿಯ ಸೀರೆಯ ಆಂಗನೆ ಉಪಮಾತೀತನ ನೆರೆದುದ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆನು ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.