ಧರ್ಮ ನಾನೊಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ. ಅರ್ಥ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಧರ್ಮ
ಅರ್ಥ
ಕಾಮ
ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ
ಚತುರ್ವಿಧ
ಫಲಪದಂಗಳ
ನಾನೊಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ.
ಸಾಲೋಕ್ಯ
ಸಾಮೀಪ್ಯ
ಸಾರೂಪ್ಯ
ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂಬ
ಚತುರ್ವಿಧ
ಫಲಪದಂಗಳ
ನಾನೊಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ.
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳ
ನಾನೊಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ.
ಎಲೆ
ಶಿವನೆ
ನಾನೊಂದ
ಬೇಡುವೆನಯ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ
ಶರಣರು
ಉಂಡುಳಿದುದ
ಕೊಂಡು
ಮಿಕ್ಕಿದ
ಪರಮಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ
ಯೋಗ್ಯನ
ಮಾಡಿ
ಬದುಕಿಸಯ್ಯ
ಎನ್ನ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.