ಧೀರಸಂಪನ್ನರೆಲ್ಲ ಅಲಗಿನ ಮೊನೆಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಧೀರಸಂಪನ್ನರೆಲ್ಲ
ಅಲಗಿನ
ಮೊನೆಗೆ
ಭಾಜನವಾದರು
ನೋಡಯ್ಯಾ
!
ಧನಸಂಪನ್ನರೆಲ್ಲ
ರಾಜರಿಗೆ
ಭಾಜನವಾದರು
ನೋಡಯ್ಯಾ
!
ರೂಪಸಂಪನ್ನರೆಲ್ಲ
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ
ಭಾಜನವಾದರು
ನೋಡಯ್ಯಾ
!
ಗುಣಸಂಪನ್ನರೆಲ್ಲ
ಬಂಧುಗಳಿಗೆ
ಭಾಜನವಾದರು
ನೋಡಯ್ಯಾ
!
ಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನರೆಲ್ಲ
ಬಸವಣ್ಣ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಭಾಜನವಾದ
ನೋಡಯ್ಯಾ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.