Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ನಂಬಿದಡೆ ಪ್ರಸಾದ; ನಂಬದಿದ್ದಡೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ನಂಬಿದಡೆ ಪ್ರಸಾದ; ನಂಬದಿದ್ದಡೆ ವಿಷವು. ತುಡುಕಬಾರದು ನೋಡಾ
ಲಿಂಗನ ಪ್ರಸಾದ
ಕೂಡಲಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಂಗಿ
ಕಾಳಕೂಟ ವಿಷವು.