ನಂಬಿದಡೆ ಪ್ರಸಾದ; ನಂಬದಿದ್ದಡೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ನಂಬಿದಡೆ ಪ್ರಸಾದ; ನಂಬದಿದ್ದಡೆ ವಿಷವು. ತುಡುಕಬಾರದು ನೋಡಾ
ಲಿಂಗನ ಪ್ರಸಾದ
ಕೂಡಲಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಂಗಿ
ಕಾಳಕೂಟ ವಿಷವು.