Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ನರರಂತೆ ನಡೆವುತ್ತಿಪ್ಪರಯ್ಯ, ನರರಂತೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ನರರಂತೆ ನಡೆವುತ್ತಿಪ್ಪರಯ್ಯ
ನರರಂತೆ ನುಡಿವುತ್ತಿಪ್ಪಿರಿ ಅಯ್ಯ. ನರರಂತೆ ಉಣ್ಣುತ್ತಿಪ್ಪಿರಯ್ಯ
ನರರಂತೆ ಉಡುತಿಪ್ಪಿರಿ ಅಯ್ಯ. ನೋಡಿದರೆ ಅವರವರಂತಿಪ್ಪಿರಿ
ವಿವರಿಸಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇಪ್ಪಿರಿ ಅಯ್ಯ. ಹತ್ತರೊಳಗೆ ಹನ್ನೊಂದಾಗಿಪ್ಪಿರಿ ಅಯ್ಯ. ಕುರುಹಿನ ನಾಮವಿಡಿದು ಕರೆದರೆ `ಓ' ಎಂದೆಂಬಿರಿ. ನಾಮವಿಲ್ಲದ ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.