Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ನವಖಂಡ ಪೃಥ್ವಿ ಚತುರ್ದಶಭುವನದೊಳಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ನವಖಂಡ ಪೃಥ್ವಿ ಚತುರ್ದಶಭುವನದೊಳಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾವುದು
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾವುದು ಬಲ್ಲವರು ನೀವು ಹೇಳಿರಿ ! ಕಾಲಚಕ್ರವೊ
ಕರ್ಮಚಕ್ರವೊ
ನಾದಚಕ್ರವೊ
ಬಿಂದುಚಕ್ರವೊ. ಇದರೊಳಗೆ ಆವುದ ಹಿರಿದೆಂಬೆನಾವುದ ಕಿರಿದೆಂಬೆ ? ಬಲ್ಲವರು ನೀವು ಹೇಳಿರೆ !ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವೆಂಬಡೆ ಇಕ್ಕಿದ ರಾಟಳ ತುಂಬುತ ಕೆಡಹುತಲಿದ್ದೂದಾಗಿ. ಕೀಲು ಮುರಿದು
ರಾಟಳ ನಿಂದು
ನಿಶ್ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಿ.