ನವಖಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಮಂಡಲದೊಳಗೊಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನವಖಂಡ
ಮಂಡಲದೊಳಗೊಂದು
ಪುಂಡರೀಕವೆಂಬ
ಹುತ್ತವಿರ್ಪುದು.

ಹುತ್ತದೊಳಗೊಂದು
ವಿಚಿತ್ರ
ಸರ್ಪವಿರ್ಪುದು.

ಸರ್ಪನ
ಬಾಯೊಳಗೊಂದು
ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ
ರತ್ನವಿರ್ಪುದು.

ರತ್ನದ
ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ
ಈರೇಳುಲೋಕದ
ಸುಳುಹಿರ್ಪುದನಾರೂ
ಅರಿಯರಲ್ಲ
!

ಹತ್ತುವ
ಕೆಡಿಸದೆ
ಸರ್ಪನ
ಕೊಂದು
ರತ್ನವ
ಸಾಧ್ಯಮಾಡಿಕೊಂಡಾತನೆ
ಮುಕ್ತಿರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರಸನಪ್ಪನಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.