ನಾಚಿ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನಾಚಿ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ
ನಾಚದೆ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ. ಹೇಸಿ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ
ಹೇಸದೆ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ. ಆಲಸಿ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ
ಆಲಸದೆ ಮಾದುದು ಮಾದುದಲ್ಲ. ನಾಚದೆ ಹೇಸದೆ ಆಲಸದೆ ಮಾದಡೆ ಮಾದುದು_ಗುಹೇಶ್ವರಾ.