Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ನಾದ ಗುರುಮುಖವೆಂದೆಂಬರು. ಬಿಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ನಾದ ಗುರುಮುಖವೆಂದೆಂಬರು. ಬಿಂದು ಲಿಂಗಮುಖವೆಂದೆಂಬರು. ಕಳೆ ಜಂಗಮಮುಖವೆಂದೆಂಬರು. ನಾದವೆಲ್ಲಿಯದು ಜೀವವಿಲ್ಲದವಂಗೆ? ಬಿಂದುವೆಲ್ಲಿಯದು ಕಾಯವಿಲ್ಲದವಂಗೆ? ಕಳೆಯೆಲ್ಲಿಯದು ಕರಣಂಗಳಿಲ್ಲದವಂಗೆ? ನಾದವ ಗುರುವೆಂದೆನ್ನೆ
ಬಿಂದುವ ಲಿಂಗವೆಂದೆನ್ನೆ. ಕಳೆಯ ಜಂಗಮವೆಂದೆನ್ನೆ. ನಾನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ನೀನಲ್ಲದೆ
ನಾನೆಂಬುದಳಿದ ಬಳಿಕ
ನಾನಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲ:ಸ್ವಯವಿಲ್ಲ ಪರವಿಲ್ಲ. ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳಾತೀತನಾದ ಆದಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ತಾನಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯಂಗೆ ನನಗನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೇನನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.