ನಾದ ಮುನ್ನವೊ ಬಿಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನಾದ
ಮುನ್ನವೊ
ಬಿಂದು
ಮುನ್ನವೊ
?
ಕಾಯ
ಮುನ್ನವೊ
ಜೀವ
ಮುನ್ನವೊ
?
ಜೀವ
ಕಾಯದ
ಕುಳಸ್ಥಳಂಗಳ
ಬಲ್ಲವರು
ನೀವು
ಹೇಳಿರೆ
?
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
ನೀನು
ಮುನ್ನವೊ
ನಾನು
ಮುನ್ನವೊ
?
ಬಲ್ಲವರು
ನೀವು
ಹೇಳಿರೆ
?