ನಾನೆಂಬುದಿಲ್ಲ, ನೀನೆಂಬುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನಾನೆಂಬುದಿಲ್ಲ
ನೀನೆಂಬುದಿಲ್ಲ
ಸ್ವಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ
ಪರವೆಂಬುದಿಲ್ಲ
ಅರಿವೆಂಬುದಿಲ್ಲ
ಮರಹೆಂಬುದಿಲ್ಲ
ಒಳಗೆಂಬುದಿಲ್ಲ
ಹೊರಗೆಂಬುದಿಲ್ಲ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ [ಶಬ್ದ]ಮುನ್ನಿಲ್ಲ.