ನಾರಗೋಣಿಯ ಮೂಲೆಯ ಹೊಲಿದು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ನಾರಗೋಣಿಯ ಮೂಲೆಯ ಹೊಲಿದು
ನೀರ ಭಂಡವ ತುಂಬಿದರಯ್ಯಾ
ಊರೊಳಗೈವರು ಕಳ್ಳರು ಸಾರಲೀಯರು
ಧರ್ಮವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. ಊರ[ಸೂರೆ]ಗೊಳ್ಳದ ಮುನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ.