Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ನಾಲ್ಕು ಹುಟ್ಟಿದವನಾದಡಾಗಲಿ, ವರ್ಣ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣ ಹದಿನೆಂಟು ಜಾತಿ ನೂರೊಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದಡಾಗಲಿ
ಅಧಮನಾದಡಾಗಲಿ
ಮೂರ್ಖನಾದಡಾಗಲಿ
ವಿದ್ವಾಂಸನಾದಡಾಗಲಿ
ಚಿದ್‍ರೂಪ ಶಿವಮಂತ್ರವನು ಶುದ್ಧಸಾವಧಾನದಿಂದೆ ಸ್ಮರಿಸಲು ಹೊದ್ದಿರ್ದ ಪಾಪದ ಪಡೆಯೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಡಿ ಹೋಗುವದು ನೋಡಾ. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ : ``ಅಂತ್ಯಜೋವಾಧಮೋ ವಾಪಿ ಮೂರ್ಖೋ ವಾ ಪಂಡಿತೋýಪಿ ವಾ