Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ನಿಂದಿಸುವನೊಬ್ಬ, ಸ್ತುತಿಸುವನೊಬ್ಬ, ಇವರಿಬ್ಬರು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ನಿಂದಿಸುವನೊಬ್ಬ
ಸ್ತುತಿಸುವನೊಬ್ಬ
ಇವರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಪರಮಬಂಧುಗಳಯ್ಯಾ. ಪಾಪವನೊಬ್ಬ ಕೊಂಬ
ಪುಣ್ಯವನೊಬ್ಬ ಕೊಂಬ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ
ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರು.