ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದ ಪರಿಭವವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದ ಪರಿಭವವ ಮರದೆಯಲ್ಲಾ ಮನವೆ
ಲಿಂಗವ ನಂಬು ಕಂಡಾ ಮನವೆ
ಜಂಗಮವ ನೆರೆ ನಂಬು ಕಂಡಾ
ಎಲೆ ಮನವೆ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ಬೆಂಬತ್ತು ಕಂಡಾ
ಎಲೆ ಮನವೆ.