ನಿಮಿಷದ ನಿಮಿಷಂ ಭೋ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ನಿಮಿಷದ ನಿಮಿಷಂ ಭೋ
ಕ್ಷಣದೊಳಗರ್ಧಂ ಭೋ
ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚುವಿನಿಸು ಬೇಗಂ ಭೋ
ಸಂಸಾರದಾಗುಂ ಭೋ
ಸಂಸಾರದ ಹೋಗುಂ ಭೋ
ಸಂಸಾರಂ ಭೋ : ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಮಾಡಿದ ಮಾಯಂ ಭೋ
ಅಭ್ರಚ್ಛಾಯಂ ಭೋ. 168