ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನಿಮ್ಮ
ನೋಡಿ
ನೋಡಿ
ಎನ್ನ
ಕಂಗಳು
ದಣಿಯವಯ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ
ಹಾಡಿ
ಹಾಡಿ
ಎನ್ನ
ಜಿಹ್ವೆ
ದಣಿಯದಯ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ
ಪೂಜೆಯ
ಮಾಡಿ
ಮಾಡಿ
ಎನ್ನ
ಕೈಗಳು
ದಣಿಯವಯ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ
ನೆನೆನೆನೆದು
ಎನ್ನ
ಮನವು
ದಣಿಯದಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.