Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ನಿರೂಪ ರೂಪು ಮಾಡಬಲ್ಲುsಡೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ನಿರೂಪ ರೂಪು ಮಾಡಬಲ್ಲುsಡೆ ಶರಣ. ರೂಪು ನಿರೂಪುವಿಡಿದಾಚರಿಸಿ ತನು ಮನವ ಬಯಲ ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ ಶರಣ. ರೂಪು ನಿರೂಪಳಿದು ನಿರ್ವಯಲಾದರೆ ಆತನು ಲಿಂಗೈಕ್ಯನು ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.