Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ನೀಡಿ ನೀಡಿ ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ನೀಡಿ ನೀಡಿ ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟೆ
ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟೆನಯ್ಯಾ
ಅಟಮಟದ ಬೆಂದ ಸಂಸಾರವ ಹಿಡಿದು
ಒಡಲ ಹೊರೆವೆನೆಂದು ಭವಭಾರಿಯಾದೆನಯ್ಯಾ. ಕುಹಕವೆಂಬ ಮಡುವಿನ ಕೆಸರೊಳು ಬಿದ್ದು
ಪಶುವಿನಂತಾದೆನಯ್ಯಾ. ನನ್ನವಗುಣವ ಸಂಪಾದಿಸದಿರಯ್ಯಾ. ಎನ್ನ ಭವಪಾಶವ ಹರಿದು
ಇನ್ನಾದರೂ ಕರುಣಿಸೈ ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ.