ನೀರಜದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಿಚ್ಚು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನೀರಜದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಿಚ್ಚು
ವಾರಿಧಿಯ ಕುಡಿವುದ ಕಂಡೆನಯ್ಯ. ಸಾಗರಬತ್ತಿ
ಇಪ್ಪತ್ತೆ ೈದು ಗ್ರಾಮವ ನುಂಗಿದ ಕಪ್ಪೆ
ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಿತ್ತು ಕಾಣ
ದೇವಾ ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.