ನೀರನೀಜುವನ ದೇಹ ಬಳಲುವುದಲ್ಲದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನೀರನೀಜುವನ
ದೇಹ
ಬಳಲುವುದಲ್ಲದೆ
ನೀರು
ಬಳಲುವುದೆ
?
ಸಮಯವ
ನುಡಿದಡೆ
ಸಮಯಕ್ಕೆ
ನೋವಲ್ಲದೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಭ್ರಮೆಯಿಲ್ಲ
(ನೋವಿಲ್ಲ?)
ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ