ನೀರೊಳಗೆ ಚಿತ್ರವ ಬರೆದಡೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನೀರೊಳಗೆ
ಚಿತ್ರವ
ಬರೆದಡೆ
ಅದಾರ
ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಕಾಣಬಹುದು
?
ಒಡಲು
ಬರಿಯ
ಬಯಲು
ಬೊಮ್ಮವ
ನುಡಿವಲ್ಲಿ

ಬೊಮ್ಮದ
ಮಾತದೆಲ್ಲಿ
ಬಿದ್ದಿತ್ತು
?
ಅದು
ಸಾಕಾರದೊಡಲುಗೊಂಡು
ನುಡಿಯಿತ್ತು.

ಉಭಯವನರಿದು
ಅಡಗುವನ್ನಕ್ಕ
ನಮ್ಮ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆಂಬ
ಕುರುಹು
ಬೇಕು
ಕಾಣಾ
ಎಲೆ
ಅಂಬಿಗರ
Zõ್ಞಡಯ್ಯ.