ನುಡಿಯಬೇಕು ಅನುಭಾವವ. ಸತ್ಯಸದಾಚಾರವುಳ್ಳವರೊಡನೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನುಡಿಯಬೇಕು
ಸತ್ಯಸದಾಚಾರವುಳ್ಳವರೊಡನೆ
ಅನುಭಾವವ.
ನುಡಿಯಬೇಕು
ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಿ
ಮುಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೊಡನೆ
ಅನುಭಾವವ.
ನುಡಿಯಬೇಕು
ಸಾಧು
ಸಜ್ಜನ
ಸದ್‍ಭಕ್ತ
ಶರಣರೊಡನೆ
ಅನುಭಾವವ.
ನುಡಿಯಬೇಕು
ನಮ್ಮ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಲಿಂಗವ
ಕೂಡಬೇಕೆಂಬ
ಬಯಕೆಯುಳ್ಳವರೊಡನೆ
ಶಿವಾನುಭಾವವ.